• Nhà sản xuất: Yokogawa
  • Mã số sản phẩm: F3XD16-3F
  • Loại sản phẩm: Mô-đun đầu vào DC
  • Loại đầu vào: Điện áp DC (chìm / nguồn)
  • Số lượng đầu vào: 16
  • Phương pháp cách ly: Cách ly bộ ghép quang
  • Điện áp đầu vào định mức: 24 V DC
  • Dòng đầu vào định mức: 4,1 mA / điểm 24 V DC
  • Dòng tiêu thụ: 65mA (5V DC)
  • Trọng lượng vận chuyển: 3Kg

Các sản phẩm cùng danh mục