Sứ mệnh

Bảo Châu được thành lập với mục tiêu trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp tại Việt Nam, từng bước tiến ra thị trường khu vực, khẳng định thương hiệu và giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa