1.Hình ảnh máy

2.Thông số kỹ thuật máy

3. Mẫu cassette

 

Các sản phẩm cùng danh mục